"Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz." Mt. 8, 19